VERSTRAETEN & ROEGIERS, geassocieerde notarissen

Kerkstraat 78
9120 Vrasene
Tel. (03) 750.97.50 / (03) 775.75.81
Fax. (03) 755.15.53

BV
BTW BE 0843049269
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

22 januari 2020

Ben je getrouwd? Hoe kan je je partner later een bescherming “à la carte” geven bij je overlijden? Via een huwelijkscontract kan je één en ander regelen, door er een zogenaamd keuzebeding in op te nemen. Wat houdt dit precies in?
Ontdek onze handige infofiche!

Bron: Fednot

20 januari 2020

De maatschappij is sterk veranderd. Kinderen wonen niet alleen bij hun ouder, maar vaak ook bij zijn of haar nieuwe partner. We spreken dan van een stiefouder of een ‘plusouder’. Plusouders hebben geen rechtstreekse verplichting om de pluskinderen te onderhouden, maar er zijn op dat vlak toch een aantal aandachtspunten.

Meebetalen voor de opvoeding?
De voetballessen, de maaltijden thuis, kleren of medische kosten… wonen met kinderen gaat gepaard met een aantal kosten. Een ‘plusouder’ heeft geen rechtstreekse onderhoudsplicht ten aanzien van zijn pluskind. Maar gehuwden hebben wél een plicht om bij te dragen in de lasten van het huwelijk. Voor wettelijk samenwonende partners geldt een gelijkaardige verplichting: zij moeten bijdragen in de lasten van het samenleven. Zolang een stiefkind nog bij zijn ouder inwoont, vallen de kosten van de opvoeding en het levensonderhoud daarbij. Een stiefouder heeft dus wel degelijk een financiële verplichting, maar deze verplichting vloeit voort uit zijn huwelijk of wettelijke samenwoning.

Assepoester 
In een specifiek geval geldt wél een rechtstreekse onderhoudsverplichting ten aanzien van een pluskind. Na het overlijden van de ouder van het kind bestaat in hoofde van de plusouder een plicht tot levensonderhoud van het stiefkind. Maar deze plicht is beperkt tot wat de stiefouder erfde van de ouder of toegekend kreeg via een huwelijkscontract of een schenking. Voor de overlevende partner die wettelijk samenwoonde met de overleden ouder geldt dezelfde verplichting.

Pluskinderen krijgen in zo’n geval dus een persoonlijke vordering ten opzichte van hun plusouder. De ‘assepoesterregel’ zoals dit wel eens wordt genoemd, geldt zowel voor de langstlevende gehuwde partner als voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner.

En wat bij een adoptie?
Soms wil een stiefouder verder gaan dan louter onderhouden. Sommige plusouders willen hun pluskind iets nalaten, zelfs al voorziet de wet dat niet. Dat kan op verschillende manieren. De notaris kan de plusouder bijvoorbeeld adviseren en begeleiden bij het schenken of het nalaten via een testament.  

Een andere mogelijkheid is om over te gaan tot een adoptie. De plusouder kan kiezen voor een gewone dan wel een volle adoptie. Met een ‘gewone adoptie’ krijgt het stiefkind eerder een bijkomende afstammingsband, naast de oorspronkelijke afstamming. Het pluskind behoudt de banden met de oorspronkelijke familie. Hij zal nog altijd van hen kunnen erven.

Als gevolg van de adoptie verkrijgt het daarnaast dezelfde rechten in de nalatenschap van de adoptant-plusouder als de andere kinderen. Hetzelfde geldt voor de afstammelingen van het pluskind. Het pluskind zal echter niet erven van de bloedverwanten van zijn adoptant-plusouder.  De gewone adoptie kan zowel bij minderjarige als meerderjarige stiefkinderen.

Minder voorkomend is de volle stiefouderadoptie waarbij de juridische afstammingsband met de andere biologische ouder volledig wordt doorknipt. Het kind wordt bij een volle adoptie volledig gelijkgesteld met de biologische kinderen van de plusouder.  Hij krijgt dezelfde rechten en plichten en kan dus bv. ook erven van de bloedverwanten van zijn plusouder. Let wel, de volle adoptie is enkel toepasselijk op minderjarigen. Is het kind meerderjarig, dan zal enkel de gewone adoptie mogelijk zijn.

Bron: Fednot

15 januari 2020

2019 was het drukste jaar ooit op de Belgische vastgoedmarkt: in vergelijking met 2018 waren er 8,9% meer vastgoedtransacties in ons land.
In de drie regio’s viel er een stijging van het aantal transacties te noteren: +10,8% in Vlaanderen, +6,3% in Brussel en +6% in Wallonië.

Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “Het feit dat kopers overal in het land bijzonder actief waren op de vastgoedmarkt had te maken met de nog steeds lage rentevoeten. Daarnaast waren er veel verhuurders die hun vaak wat oudere huurwoning liever verkochten dan ze te renoveren. Vanaf 1 januari 2020 gelden er immers nieuwe verplichtingen, denk maar aan dubbele beglazing, dakisolatie en rookmelders.

Het effect van het verdwijnen van de woonbonus
In Vlaanderen hebben de notariskantoren een uitzonderlijke periode achter de rug door de aangekondigde afschaffing van de woonbonus.
Bart van Opstal: “Gedurende een aantal weken in oktober en november was het zeer hectisch. In de week van 28 oktober tot 3 november steeg het aantal dossiers zelfs met 122%. Van begin oktober tot en met eind december waren er in totaal +24,6% meer vastgoeddossiers in vergelijking met 2018. Er werden in die periode 34% meer woonhuizen en 10% meer appartementen verkocht.”
Die tijdelijke piek is intussen al even voorbij: sinds eind november kwamen er minder vastgoeddossiers binnen. De voorspelde terugval in januari kwam er ook: in de eerste twee weken daalde het aantal vastgoeddossiers met een kwart in vergelijking met dezelfde periode in 2019.
Dat betekent niet dat de notarissen en hun medewerkers nu niet actief zijn.
Bart van Opstal: “Om de woonbonuspiek aan te kunnen, hebben we niet alleen extra hard gewerkt, al dan niet met de hulp van extra personeel. Daar waar het kon, hebben we minder dringende dossiers doorgeschoven naar januari. Het ging vaak om cliënten die wilden langskomen om advies te vragen, zonder dat er meteen een akte nodig was.”

Hoe de prijzen van woonhuizen en appartementen evolueerden, kan je ontdekken in ons perscommuniqué.
Ontdek meer cijfers in de Notarisbarometer.

Bron: Fednot

 

Notaris Wim Verstraeten
Geassocieerd notaris

info(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50
Fax 03/755.15.53

Notaris Cédric Roegiers
Geassocieerd notaris

cr(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50
Fax 03/755.15.53

Ann De Beule
Licentiaat in het notariaat

adb(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.57

Caroline Verstraeten
Master in het notariaat

cv(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.99.94

Anne-Marie Vandevelde
Licentiaat in het notariaat

av(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.99.93

Sally De Bruyne
Master in het notariaat

sdb(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.99.97
Fax 03/755.15.53

Florence De Jonge
Master in het notariaat

fdj(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.99.96
Fax 03/755.15.53

Nathalie Van Landeghem
Notarieel medewerker

nvl(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.58

Laurence Verstraeten
Notarieel medewerker

info(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.56

Lien Du-Tré
Notarieel medewerker

ldt(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.54
Fax 03/750.97.50

Katia Verstraeten

kv(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50
Fax 03/755.15.53

Sara Tilleman
Notarieel medewerker

st(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.53
Fax 03/755.15.53

Ellen Broes
Notarieel medewerkster

eb(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.51
Fax 03/755.15.53

Lien De Block
Notarieel medewerkster

balie(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50
Fax 03/755.15.53

Jill De Boeck
Notarieel medewerkster

jdb(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.99.90
Fax 03/755.15.53

 
Kantoor Notarissen VERSTRAETEN & ROEGIERS te Vrasene ( BEVEREN-WAAS) zoekt notarieel jurist m/v 20 januari 2020

Voltijds

Functieomschrijving:

Opvolgen van dossiers in diverse rechtsdomeinen zoals verkopen, kredieten, vennootschappen, nalatenschappen

Werkomgeving:

 • Het team bestaat uit 2 notarissen, 6 juristen, 9 medewerkers
 • Modern Kantoor

Wij vragen:

 • Master notariaat of Kandidaat-notaris
 • Vertrouwd met de meest courante MS Office pakketten(kennis van het dossierbeheerpakket Super medewerker is een pluspunt)
 • Discreet
 • Zin voor verantwoordelijkheid
 • Administratief nauwkeurig en organisatorisch sterk
 • Vriendelijk en correct in de omgang met het cliënteel en de medewerkers

Wij bieden:

 • Voltijdse functie
 • Bediendencontract van onbepaalde duur
 • Loon in verhouding tot ervaring en vaardigheden, aangevuld met een hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en maaltijdcheques
 • Een aangename werksfeer in een gedreven en jong team

Interesse?

Kandidaturen met CV mogen verstuurd worden naar: kv@notarissenvrasene.be

“Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via privacy@belnot.be.. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.”ssenvrasene.be

 

 Afdrukken

Kantoor Notarissen VERSTRAETEN & ROEGIERS te Vrasene ( BEVEREN-WAAS) zoekt notarieel jurist m/v

20 januari 2020

Voltijds

Functieomschrijving:

Opvolgen van dossiers in diverse rechtsdomeinen zoals verkopen, kredieten, vennootschappen, nalatenschappen

Werkomgeving:

 • Het team bestaat uit 2 notarissen, 6 juristen, 9 medewerkers
 • Modern Kantoor

Wij vragen:

 • Master notariaat of Kandidaat-notaris
 • Vertrouwd met de meest courante MS Office pakketten(kennis van het dossierbeheerpakket Super medewerker is een pluspunt)
 • Discreet
 • Zin voor verantwoordelijkheid
 • Administratief nauwkeurig en organisatorisch sterk
 • Vriendelijk en correct in de omgang met het cliënteel en de medewerkers

Wij bieden:

 • Voltijdse functie
 • Bediendencontract van onbepaalde duur
 • Loon in verhouding tot ervaring en vaardigheden, aangevuld met een hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en maaltijdcheques
 • Een aangename werksfeer in een gedreven en jong team

Interesse?

Kandidaturen met CV mogen verstuurd worden naar: kv@notarissenvrasene.be

“Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via privacy@belnot.be.. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.”ssenvrasene.be

 

 Afdrukken
 

VERSTRAETEN & ROEGIERS, geassocieerde notarissen

Kerkstraat 78
9120 Vrasene
Tel. (03) 750.97.50 / (03) 775.75.81
Fax. (03) 755.15.53

BV
BTW BE 0843049269
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Verlofperiodes