VERSTRAETEN & ROEGIERS, VRASENE

 

VERSTRAETEN & ROEGIERS

VRASENE

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

VERSTRAETEN & ROEGIERS, geassocieerde notarissen

Kerkstraat 78
9120 Vrasene
Tel. (03) 750.97.50 / (03) 775.75.81
Fax. (03) 755.15.53

BV
BTW BE 0843049269
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

19 juli 2021

Het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Klaar om je eigen onderneming op te richten? Spannend! Ondernemen kan je met of zonder vennootschap doen. En kies je voor een vennootschap, dan moet je nog de juiste vennootschapsvorm kiezen. Bovendien moet je een aantal stappen volgen voor je écht van start kan gaan. Wist je trouwens dat je binnenkort je vennootschap online kan oprichten mét de hulp en begeleiding van een notaris?

Benieuwd? Onze notaris legt het allemaal uit in onze nieuwe Notaristip.

Bron: Fednot

16 juli 2021

Het testament beantwoordt al lang niet meer aan het stereotiepe beeld van een op een sterfbed geschreven plechtige brief. Integendeel! Een testament opstellen, kan vandaag soms een antwoord bieden op de knelpunten die ons erfrecht kent voor de nieuwe samenlevingsvormen zoals de bewuste vrijgezellen, de nieuw- samengestelde gezinnen of gewoonweg de gezinsvormen die afwijken van het kerngezin zoals we die lang hebben gekend.

Op het opstellen van een testament staat dan ook geen leeftijd. Het testament – hoe oud het begrip ook klinkt – is vandaag een modern en efficiënt instrument geworden om zijn vermogen te verdelen na zijn overlijden. Maar om zijn doel niet te missen moet een testament correct, duidelijk en in de juiste vorm opgesteld worden.

Meer weten? Ontdek onze nieuw herwerkte brochure over het opstellen van een testament!

Bron: Fednot

13 juli 2021

Het zal je maar overkomen. Je spaarcenten verliezen omdat een aannemer of bouwpromotor failliet gaat. De Wet Breyne - die van toepassing is bij verkopen op plan en woningen in aanbouw - is in het leven geroepen om zo’n situatie te voorkomen. Bovendien beschermt deze wet kopers dankzij strenge informatieverplichtingen. De wet vierde op 9 juli zijn vijftigste verjaardag. Notaris.be belicht  de krachtlijnen van deze belangrijke wet.

Kopen op plan: wanneer ben je eigenaar?

Wanneer je een woning “op plan” koopt, ben je vanaf de ondertekening van de verkoopovereenkomst eigenaar van de grond. Het eigendomsrecht van het gebouw gaat stelselmatig over, naarmate de werken vorderen. De notaris zorgt voor de nodige clausules in de koopovereenkomst.

Om de koper te beschermen, is de verkoper van het gebouw in aanbouw aansprakelijk tot het einde van de werken, net  zoals de architect en de aannemer. De aannemer en de architect blijven bovendien aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het gebouw gedurende een periode van tien jaar (‘tienjarige aansprakelijkheid’).

Hoe zit het met de betalingen?

Wettelijk gezien mag de verkoper geen volledige betaling van de werken eisen voor de ondertekening van de compromis. De verkoper mag aan de koper  wel een waarborg vragen. Deze waarborg mag niet meer bedragen dan 5% van de totale prijs.

Vanaf de ondertekening van de compromis, mag de verkoper de prijs van de grond vragen en de prijs van de  werken die op dat ogenblik al voltooid zijn. De betalingen gebeuren verder in schijven en naarmate de werken verder vorderen. .

En wat als de aannemer in financiële problemen komt?

De verkoper of de aannemer moet de koper bepaalde waarborgen bieden voor het geval hij insolvabel wordt. De wet Breyne voorziet twee vormen van waarborgen, die verschillen naargelang de aannemer al dan niet erkend is:

  • Erkende aannemers moeten verplicht een borgtocht stellen ten belope van 5% van de prijs van het gebouw. Dat bedrag moeten de erkende aannemers storten op een rekening bij de Deposito- en Consignatiekas. Ze moeten hiervan binnen de dertig dagen na de ondertekening van de overeenkomst een  bewijs kunnen voorleggen aan de koper-bouwheer. De gestelde borgtocht wordt bij helften vrijgemaakt: de eerste helft bij de voorlopige oplevering, het overblijvende deel bij de eindoplevering.

    Bij vertraging in de uitvoering of bij volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van de werken, te wijten aan de verkoper of de aannemer, mag de koper de sommen die hem toekomen door het geleden nadeel voorafnemen op het bedrag van de borgtocht.

  • Niet-erkende aannemers moeten:

  1. hetzij een voltooiingswaarborg stellen bij een financiële instelling. De financiële instelling verbindt zich dan ten aanzien van de koper/bouwheer als hoofdelijke borg toe de nodige sommen te betalen voor de voltooiing van het huis of het gebouw.
  2. hetzij de terugbetaling van de reeds gestorte bijdragen waarborgen.

Van plan om een woning in aanbouw of op plan te kopen? Dan kan je op notaris.be nog meer informatie vinden over de verplichtingen die gelden. Neem hier alvast een kijkje!

Bron: Fednot

 

Notaris Wim Verstraeten
Geassocieerd notaris

info(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Notaris Cédric Roegiers
Geassocieerd notaris

cr(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Iris Buijsrogge
Kandidaat-notaris

ib(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.99.97

Ann De Beule
Licentiaat in het notariaat

adb(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.57

Caroline Verstraeten
Master in het notariaat

cv(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.99.94

Anne-Marie Vandevelde
Licentiaat in het notariaat

av(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.99.93

Florence De Jonge
Master in het notariaat

fdj(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.99.96

Frederick Van Hecke
Master in het notariaat

fvh(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.99.91

Nathalie Van Landeghem
Notarieel medewerkster

nvl(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.58

Laurence Verstraeten
Notarieel medewerkster

info(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.56

Ellen Puynen
Notarieel medewerkster

ep(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.51

Katia Verstraeten
Notarieel medewerkster

kv(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Lien Du-Tré
Notarieel medewerkster

ldt(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.54

Jill De Boeck
Notarieel medewerkster

jdb(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.99.90

Sara Tilleman
Notarieel medewerkster

st(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.53

Lien De Block
Notarieel medewerkster

balie(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

 

Immo

Online verkoop € 289.000

Huis
Edward Jaecquemijnslaan 31
9130 Verrebroek

Uit de hand verkoop € 850.000

Huis
Galgstraat 6
9120 Vrasene

Uit de hand verkoop € 110.000

Appartement
Blancefloerlaan 167
2050 Antwerpen

Uit de hand verkoop € 240.000

Appartement
Klapperstraat 198
9120 Beveren

 
 

VERSTRAETEN & ROEGIERS, geassocieerde notarissen

Kerkstraat 78
9120 Vrasene
Tel. (03) 750.97.50 / (03) 775.75.81
Fax. (03) 755.15.53

 

Verlofperiodes