ROEGIERS- VERSTRAETEN, Notarissen te Vrasene

 

ROEGIERS- VERSTRAETEN

Notarissen te Vrasene

 

ROEGIERS-VERSTRAETEN, notarisvennootschap

Kerkstraat 78
9120 Vrasene
Tel. (03) 750.97.50 / (03) 775.75.81

BV
BTW BE 0777699181
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

Kan ik schenken aan minderjarige kinderen?

1 juli 2022

Er kunnen goede redenen zijn om “discreet” te schenken. De schenker kan bijvoorbeeld vrezen dat een minderjarig, of zelfs meerderjarig, kind niet volwassen genoeg is om al over een geschonken vermogen te beschikken. Of hij vreest dat hij zijn motivatie om te studeren zal verliezen, dat hij zelf minder zal sparen. Hij wil schenken zodat zijn (klein)kind een appeltje voor de dorst heeft, maar vreest dat het kind in kwestie liever een dure Porche zal kopen…

Een “discrete” schenking doen, is perfect mogelijk! Dit geldt zowel voor een schenking aan een minderjarige, als aan een meerderjarige. Evenwel dient men rekening te houden met een paar specifieke zaken.

1. De schenking is een overeenkomst, een aanvaarding is dus vereist.
In tegenstelling tot een testament moet een schenking aanvaard worden. In principe is de begunstigde dus op de hoogte van de schenking. Minderjarige kinderen zijn echter nog handelingsonbekwaam, wat betekent dat ze niet op zelfstandige wijze juridische handelingen kunnen stellen (zoals een schenking aanvaarden). Indien de schenking uitgaat van een (groot)ouder, kan dit probleem gemakkelijk opgelost worden. Bloedverwanten in rechte lijn kunnen immers zelf, zonder machtiging van de vrederechter, een schenking aanvaarden voor een minderjarig kind. Een voogd kan dit ook, met dien verstande dat hij zich wel eerst tot de vrederechter moet richten. Hetzelfde geldt voor schenkingen die uitgaan van een tante, een oom, of andere personen.

De zaken liggen ingewikkelder voor een meerderjarig “kind”. Zij zijn wél handelingsbekwaam en kunnen dus zelf een schenking aanvaarden. In deze gevallen kan de schenker werken met een volmachtdrager die van het kind de opdracht moet krijgen om een eventuele toekomstige schenking voor hem te aanvaarden.
Deze schenking kan gecombineerd worden met een “clausule van discretie” zodat de geheimhouding door de volmachtdrager verzekerd wordt. Het meerderjarig kind vermoedt dan wel dat er een schenking zal komen, maar hij kent het tijdstip en de omvang van de schenking niet. Vreest de schenker dat de meerderjarige onrechtstreeks toch op de hoogte geraakt (bijvoorbeeld door brieven van zijn bank), dan kan de schenker overwegen om een tijdelijk vervreemdingsverbod op te nemen in de notariële akte. Op deze manier kan de meerderjarige zijn geld niet zomaar over de balk gooien. Het vervreemdingsverbod moet wel beperkt zijn in tijd én een rechtmatig belang dienen.
De notaris kan je ook voorstellen om te werken met een schenking “onder last”. Daarmee koppelt de schenker de schenking aan een voorwaarde (bijvoorbeeld de gelden aan te wenden om een onroerend goed te kopen). De schenker heeft in dit geval de mogelijkheid om een schenking te ontbinden indien de begunstigde de voorwaarde niet vervult.

2. Het beheer
Eénmaal geschonken, moet het geld ook nog beheerd worden. Voor minderjarigen gebeurt dit steeds door de ouders of de voogd. Zij hebben de bevoegdheid om de financiële tegoeden te beheren of door iemand anders (bijvoorbeeld een professionele vermogensbeheerder) te laten beheren. Pas op, zelf ouders mogen niet zomaar over deze gelden beschikken. Om bijvoorbeeld aandelen te verkopen zullen ouders toch nog naar de vrederechter moeten stappen. De tegoeden moeten altijd beheerd worden in het belang van het kind. Uitzonderlijk zullen ouders wel tegoeden kunnen afnemen, maar enkel om te kunnen voorzien in bepaalde behoeften van het kind (bijvoorbeeld de vergoeding van een opleiding).

De ouders hebben echter wel het wettelijk genot over de beleggingen van het kind. Dat betekent dat ze kunnen beschikken over de dividenden en interesten, maar hier is de regel ook weer… enkel in het belang van het kind.

Beheer van gelden bij een meerderjarige is ingewikkelder. Hier kan de schenker met een gerust gemoedstoestand schenken indien hij gebruik maakt van een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Op deze manier behoudt de schenker niet enkel de inkomsten (het genot), maar ook voor een groot deel de controle over de tegoeden (het beheer).

Schenken aan kinderen, minderjarig of meerderjarig, is een delicate aangelegenheid. Het is van belang om naar de notaris te stappen zodat hij betrokkene optimaal kan informeren over de verschillende mogelijkheden die verbonden zijn aan een schenking.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

De vertrouwenspersoon in de zorgvolmacht

28 juni 2022

Iemand die het voor je opneemt wanneer jij het niet meer kan

Waarschijnlijk heb je al van de zorgvolmacht gehoord. Hiermee geef je op voorhand richtlijnen aan je naasten voor het geval je op een dag zelf geen handelingen meer kan stellen. Maar wist je dat je in zo’n zorgvolmacht een vertrouwenspersoon kan aanduiden? Dat geeft nog extra gemoedsrust. 

Een vertrouwenspersoon is de tussenpersoon tussen jou en de personen die handelingen jouw plaats stellen (vaak je partner of je kinderen). De vertrouwenspersoon beheert je goederen niet, maar kan wel bemiddelen. Heb je moeite om je in de toekomst uit te drukken, dan kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij de communicatie. Handig, want regelmatig overleg met de aangeduide lasthebbers over het beheer is sowieso verplicht.

Bovendien is de vertrouwenspersoon meteen ook de toezichthouder. Merkt hij dat de aangeduide lasthebbers hun taken niet naar behoren uitoefenen, dan kan hij in jouw belang naar de vrederechter stappen. Dat betekent voor jou een bijkomende zekerheid, want met een zorgvolmacht is er geen verplichte rechterlijke controle. Zo kan je  bepalen dat een lasthebber voor belangrijke handelingen (zoals belangrijke beleggingen of een verkoop) verplicht advies moet inwinnen of toestemming moet vragen aan de vertrouwenspersoon. 

Om discussies te vermijden, worden de bevoegdheden van de vertrouwenspersoon best nauwkeurig beschreven in de zorgvolmacht of de zorgovereenkomst. Hoewel dat niet verplicht is, kan het nuttig zijn om de aangeduide vertrouwenspersoon te betrekken bij het sluiten van een zorgvolmacht. Zo weet iedereen meteen waar hij aan toe is.

Wil je meer informatie over de zorgvolmacht? Bekijk dan onze handige brochure "De zorgvolmacht". Aarzel niet om een notariskantoor te contacteren als je vragen hebt. 

 

Bron: Fednot

Wat is een aangifte van nalatenschap?

27 juni 2022

Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Wie erft moet erfbelasting of successierechten betalen. Hoeveel je als erfgenaam moet betalen, hangt af van hoeveel je precies erft. De belastingdienst moet daarom het vermogen van de overledene ‘ramen’. Dat gebeurt door de aangifte van nalatenschap die de erfgenamen in orde moeten brengen. Meer weten? Ontdek onze Notaristip!

Bron: Fednot

 

Notaris Wim Verstraeten
Erenotaris

info(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Mathieu Valcke
Kandidaat-notaris

mv(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Ann De Beule
Licentiaat in het notariaat

adb(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Caroline Verstraeten
Master in het notariaat

cv(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Anne-Marie Vandevelde
Licentiaat in het notariaat

av(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Florence De Jonge
Master in het notariaat

fdj(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Frederick Van Hecke
Master in het notariaat

fvh(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Laure-Ann Odeurs
Master in het notariaat

lo(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Mélissa da Silva
Master in het notariaat

mds(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Nathalie Van Landeghem
Notarieel medewerkster

nvl(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Laurence Verstraeten
Notarieel medewerkster

info(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Lien Du-Tré
Notarieel medewerkster

ldt(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Jill De Boeck
Notarieel medewerkster

jdb(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Sara Tilleman
Notarieel medewerkster

st(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Lien De Block
Notarieel medewerkster

balie(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Shelly Liétaert
Notarieel medewerkster

sl(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

Ellen De Reyck
Notarieel medewerkster

edr(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

An- Marie Van Ussel
Notarieel medewerkster

avu(plaats the 'at' sign hier)notarissenvrasene.be
Tel. 03/750.97.50

 

Immo

Uit de hand verkoop € 212.000

Appartement
Jaak Opsomerstraat 9
9160 Lokeren

Uit de hand verkoop € 325.000

Huis
Perstraat 53
9120 Haasdonk

Uit de hand verkoop € 309.000

Huis
Kouterstraat 114
9130 Kieldrecht

Online verkoop € 180.000

Huis
Jozef Van Hulstraat 5
9120 Melsele

Online verkoop € 185.000

Appartement
Zuidlaan 84
9630 Zwalm

Online verkoop € 240.000

Grond
Den Schuylhoek
9120 Vrasene

Uit de hand verkoop € 265.000

Industrie
Nieuwkerkenstraat 202+
9100 Nieuwkerken-Waas

 
 

ROEGIERS-VERSTRAETEN, notarisvennootschap

Kerkstraat 78
9120 Vrasene
Tel. (03) 750.97.50 / (03) 775.75.81

 

Verlofperiodes